| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października
2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk, zmieniona uchwałą nr XLIV/321/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki


Załącznik do Uchwały Nr XX/132/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Szymańska

projektant wnętrz, INNE MEBLE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »