| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163 ze zm.) Rada Gminy w Miedznie uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/83/2008 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 189 poz. 6834, z 2009r. Nr 123 poz. 3610, z 2011 Nr 92 poz. 2967, z 2015r. poz. 4219) wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 ust. 2 dodaje się lit. r) w brzmieniu: "r) ustawy z dnia11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195)," 2. W § 5 w punkcie 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 9 w brzmieniu: "9. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o o ustaleniu i wypłacie świadczenia wychowawczego". 3. W § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy: 1) Kierownik Ośrodka, 2) Pracownicy socjalni - 2 etaty, 3) Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, 4) Księgowa- 1/3 etatu, 5) Referent do spraw świadczeń wychowawczych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »