| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie gminy Miedzna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446) oraz art.7 ust.1 i ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Miedzna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 2) prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, 3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie gminy Miedzna.

Zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r.,poz.250) Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust.1 pkt.3 i 4 (wymienionego artykułu). Zezwolenia, o których mowa wyżej wymagane są na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2.prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok

zwierzęcych i ich części

i udzielane są w drodze decyzji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce świadczenia usług.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2016
Rady Gminy Miedzna
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »