| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2016r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. Nr 446) i art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Mazowieckim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r., Nr 36, poz. 861), pozycja Lp. 7 otrzymuje brzmienie: Powiat Gmina/ dzielnica Miejscowość Bliższa lokalizacja Obiekt poddany ochronie Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Obwód (cm) Wys. (m) Rodzaj skały minerału Inne węgrowski Miedzna Miedzna Działka nr ewid. 534/16 Aleja Lipa drobno-listna 79 szt. Tilia cordata - 58 szt. 62-339 6-27 - - Tilia cordata - 21 szt. 8 - 12 cm 2 - -

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 3. Lokalizację całego obiektu chronionego, ze wskazaniem nowo posadzonych drzew, zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Uzasadnienie

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji pomników przyrody dokonano przeglądu drzew pomnika przyrody na działce nr ewidencyjny 534/16 położonej w miejscowości Miedzna gmina Miedzna, która objęta jest strefą "A" pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej. Sterfa "A" obejmuje obszar, na którym zachowały się elementy historycznego układu przestrzennego miejscowości lub jego części, tzn. rozplanowanie , zabudowa oraz związany z nimi integralnie teren i krajobraz. Wszelkie działania inwestycyjne i projektowe w tej strefie muszą być konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Podczas przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2016r. przeglądu obiektu poddanego ochronie tj. alei ustanowionej pomnikiem przyrody Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 36, poz. 861) z 79 szt. drzew gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordatta) stwierdzono, że w części wschodniej alei drzew, drzewa oznaczone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2012 Rady Gminy w Miedznie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego numerami: - 31 (obecnie nr drzewa w załączniku do niniejszej uchwały - 38 ) stanowi wywrot. Drzewo jest całkowicie obumarłe. Jego pień jest wypróchniały aż do poziomu terenu. Przedmiotowe drzewo rozwidlone na wysokości pnia powyżej 1,3 m w cztery grube odnogi; - 39 (obecnie nr drzewa w załączniku do niniejszej uchwały - 49 ) stanowi wywrot. Drzewo jest całkowicie obumarłe. Jego pień jest wypróchniały wewnątrz.; - 38 (obecnie nr drzewa w załączniku do niniejszej uchwały - 47 ) stanowi złom. Po drzewie został kikut pnia wysokości ok. 2,3m; - 42 ( obecnie nr drzewa w załączniku do niniejszej uchwały - 51 ) stanowi złom. Po drzewie został kikut pnia wysokości ok. 4m. - 54 ( obecnie nr drzewa w załączniku do nieniejszej uchwały - 70) znajduje się w fazie suchoczubu, niebezpiecznie pochylone jest na sąsiednie drzewo. Drzewo utraciło wartości przyrodnicze i estetyczne. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. - 47 ( obecnie nr drzewa w załączniku do niniejszej uchwały - 59) drzewo po rozwidleniu na wysokości ok. 5m jest wypróchniałe i obumarłe, utraciło całkowicie wartości przyrodnicze. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Powyższe drzewa utraciły bezpowrotnie walory przyrodnicze i estetyczne ze względu na obumarcie i wyłamanie przez wiatr. W pniach drzew znajdowały się dziuple skutkiem czego pnie były wypróchniałe aż do poziomu terenu. Zgodnie z art.83 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz.1651 z późń.zm.) - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków po podjęciu uchwały przez Radę Gminy. Zgodnie z art.44 ust.3a przytoczonej wyżej ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, który wydał w przedmiotowej sprawie postanowienie znak WSTI-S.623.6.2016.DS z dnia 20 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie zmiany parametrów 6 sztuk drzew gatunek lipa w załączniku do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 36, poz.861).


Załącznik do Uchwały Nr XIII/81/2016
Rady Gminy Miedzna
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik.pdf

ZAŁĄCZNIK

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »