| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 105/XXVII/2016 Rady Gminy Sanniki

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013 r. nr 230/LII/2013 oraz uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. nr 288/LXVII/2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, zm. 2015 r. poz. 1322, poz. 1777, 2016 r. poz.8) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sanniki na lata 2013- 2017, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2012 r., poz.7576), zmienionym uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013 r. nr 230/LII/2013 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15 października 2013 r. poz. 10243) oraz uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. nr 288/LXVII/2014 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 2 października 2014 r. poz. 9070), wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale piątym punkt 1 p.t. "Wynajem komunalnych lokali mieszkalnych zdanie: "Stawkę bazową czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sanniki położonych na tym obszarze zwiększa się o 50%", otrzymuje brzmienie: "Stawkę bazową czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sanniki położonych na tym obszarze zwiększa się o 100%",

2) W rozdziale piątym punkt 1 p.t. "Wynajem komunalnych lokali mieszkalnych" podpunkt "Czynniki podwyższające" ostatnie tiret o brzmieniu: "-za budynki położone w ścisłym centrum Sannik plus 50%", otrzymuje brzmienie: "-za budynki położone w ścisłym centrum Sannik plus 100%",

3) W rozdziale piątym punkt 1 p.t. "Wynajem komunalnych lokali mieszkalnych" zdanie: "W związku z niską stawką czynszu za lokale mieszkalne w mieszkaniach, w których zainstalowane jest centralne ogrzewanie tj. w mieszkaniach budynku Urzędu Gminy, w lokalach mieszkalnych w części mieszkalnej budynku Ośrodka Zdrowia, lokalach mieszkalnych w domu nauczyciela w Brzezi oraz w mieszkaniach w Barciku Nowym (po byłej Szkole Podstawowej) pobiera się dodatkową opłatę za 1 m2 powierzchni ogrzewanej w wysokości 3,00 zł netto za 1 m2 (cały rok).", otrzymuje brzmienie: "W związku z niską stawką czynszu za lokale mieszkalne w mieszkaniach, w których zainstalowane jest centralne ogrzewanie (tj. w mieszkaniach budynku Urzędu Gminy, w lokalach mieszkalnych w części mieszkalnej budynku Ośrodka Zdrowia, w lokalach mieszkalnych w domu nauczyciela w Brzezi, w lokalach mieszkalnych socjalnych w budynku po byłej szkole Podstawowej w Brzezi oraz w mieszkaniach po byłej Szkole Podstawowej w Barciku Nowym) pobiera się dodatkową opłatę za 1 m2 powierzchni ogrzewanej w wysokości 3,00 zł netto za 1 m2 (cały rok).",

4) W rozdziale piątym punkt 1 p.t. "Wynajem komunalnych lokali mieszkalnych" zdanie: "Natomiast w budynku przy ulicy Warszawskiej 138, Barciku Nowym 47 i Brzezi 39A pobiera się dodatkową opłatę za wywóz nieczystości z ubikacji (szamba).", otrzymuje brzmienie: "Natomiast w budynkach w Sannikach przy ulicy Warszawskiej 138, Barciku Nowym 47, Brzezi 39A i Brzezi 39B pobiera się dodatkową opłatę za wywóz nieczystości z ubikacji (szamba).",

5) W rozdziale piątym punkt 1 p.t. "Wynajem komunalnych lokali mieszkalnych" po zdaniu: "Aktualna opłata wynosi 1,50 zł netto od 1 osoby, Stawki te ulegają zmianie wg kosztów faktycznie poniesionych", dopisuje się zdanie: "Ponadto lokatorom budynków, które nie posiadają podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej nalicza się opłaty za odprowadzone ścieki. Warunki rozliczenia określa Wójt na podstawie zarządzenia, z uwzględnieniem faktycznego zużycia wody i faktycznego odbioru ścieków."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sanniki


Wanda Milczarek


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 - t.j. ze zm.) Rada Gminy Sanniki uchwałą 159/XXXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. zmienioną uchwałą nr 230/LII/2013 z dnia 8 października 2013 r. oraz uchwałą nr 288/LXVII/2014 z dnia 29 września 2014 r. uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017.

Zmiana w/w uchwały wiąże się z kontynuacją rozwiązań zawartych w "Planie odnowy miejscowości Sanniki i Mocarzewo na lata 2010-2017" przyjętym uchwałą Rady Gminy Sanniki Nr 282/LXV/2014 z dnia 25.08.2014 r., który to plan przewiduje wyznaczenie i zagospodarowanie centrum miejscowości Sanniki.

W związku z zapisami zawartymi w "Planie odnowy miejscowości Sanniki i Mocarzewo na lata 2010-2017" przyjmuje się określenie ścisłego centrum miejscowości Sanniki między ulicami: Warszawską, Parkową, Tkacką i Wólczyńską oraz w związku z tym traktowanie tego terenu jako położonego najatrakcyjniej w ścisłym centrum miejscowości gminnej, co za tym idzie prowadzenie polityki czynszowej umożliwiającej zwiększenie opłat za budynki zlokalizowane na tym obszarze.

Ponadto w związku z rosnącymi kosztami wywozu nieczystości płynnych z szamb budynków stanowiących własność Gminy Sanniki nieposiadających przyłącza kanalizacyjnego do oczyszczalni ścieków należy przyjąć możliwość dodatkowego rozliczania powyższych kosztów przez Wójta Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »