| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Szydłowieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Szydłowieckiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 10 ust. 1 skreśla się zapis: "(Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.)"

2. po § 29 wprowadza się § 29a w brzmieniu: "Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa odrębna uchwała."

3. w § 41 skreśla się ust. 5 w brzmieniu: "Członek komisji rewizyjnej powinien najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia komisji złożyć na ręce przewodniczącego komisji pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności na tym posiedzeniu, a na żądanie przewodniczącego niezwłocznie przedłożyć dokument potwierdzający niemożność uczestniczenia w posiedzeniu. O uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną decyduje przewodniczący komisji. W uzasadnionych okolicznościach przewodniczący komisji może przyjąć pisemne usprawiedliwienie nieobecności członka złożone po terminie. Decyzje w sprawie usprawiedliwienia nieobecności przewodniczącego komisji rewizyjnej na posiedzeniu podejmuje przewodniczący rady powiatu, stosując zasady, o których mowa wyżej."

4. w rozdziale 3 "Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże" w § 78 ust. 1 pkt 1) litera l) otrzymuje brzmienie: "Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu


Anita Gołosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »