| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązowna

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, późn zm.[1])) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159 oraz z 2014 r. poz. 850) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Likwiduje się aglomerację Wiązowna o równoważnej liczbie mieszkańców 11 680, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 122 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wiązowna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 238, poz. 7796).

§ 2. 1. Wyznacza się aglomerację Wiązowna o równoważnej liczbie mieszkańców 3 350, położoną na terenie gminy Wiązowna, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Emów.

2. W skład aglomeracji Wiązowna wchodzą następujące miejscowości: Wiązowna (część), Stefanówka (część), Boryszew (część), Duchnów (część), Emów (część), Góraszka (część), Radiówek (część) i Żanęcin (część).

3. Obszar i granice aglomeracji Wiązowna, o której mowa w ust. 1, określa mapa
w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego


Ludwik Rakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »