| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.108.2016 Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 1 czerwca 2016r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody dla drzewa z gatunku dąb szypułkowy /Quercus robur/, ustanowionego pomnikiem przyrody rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego (Dz. U. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 36, poz. 858), wpisanego pod pozycją nr 61 do załącznika. Dąb szypułkowy zlokalizowany jest w miejscowości Wygoda 39, na działce nr 209/8, obręb Wygoda, stanowiącej własność Państwa Teodozji i Waldemara Baran.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie


Dorota Niemiec-Jóźwicka


Uzasadnienie

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) zgodnie, z którym zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Projekt uchwały, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W dniu 3 listopada 2015 r. Urząd Miasta i Gminy Pilawa zlecił specjalistycznej firmie Centrum Chirurgii i Pielęgnacji Drzew Chachulscy Sp. J. z siedzibą w Warszawie ul. Smyczkowa 16, wykonanie szczegółowej ekspertyzy drzewa pomnikowego gat. dąb szypułkowy rosnącego w miejscowości Wygoda nr 39, pod względem oceny stanu zachowania drzewa, jego zdrowotności, poprawności statyki, w tym zamocowania drzewa w gruncie przy użyciu rezystografu- metody bezinwazyjnej, która w precyzyjny sposób pozwoli stwierdzić stan drewna wewnątrz pnia, a także określenia stopnia zagrożenia dla otoczenia i wskazania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych lub zaleceń do dalszego postępowania z drzewem.

Szczegółowa ekspertyza wykazała, że w dniu sporządzania ekspertyzy drzewo stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia. W przypadku wystąpienia silnych wiatrów, drzewo stwarza zagrożenie wyłamaniem pnia. Pomnik przyrody rośnie w bezpośrednim otoczeniu budynków i ciągu komunikacyjnego. Ponadto góruje nad okolicą i rośnie na otwartej przestrzeni, przez co jest narażone w szczególny sposób na częste uderzenia wiatrów. Takie położenie drzewa sprawia, że ryzyko wyłamania należy całkowicie wyeliminować. Z uwagi na powyższe zaproponowano dwa alternatywne rozwiązania problemu, z tym, że autorzy opracowania rekomendują wybór wariantu dotyczącego całkowitego usunięcia drzewa, gdyż silne cięcia spotęgują rozwój pasożytującej w drewnie huby siarkowej, której pasożytowanie prowadzi do szybkiego rozkładu drewna. Zalecają przy tym dokonanie kompensacji utraconej wartości przyrodniczej, poprzez nasadzenie na terenie gminy nowych, zdrowych drzew tego samego gatunku.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »