| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 1 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15; art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy / Dz. U. z 2016 r., poz. 446/oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. z 2014 r. , poz. 150 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata
2012-2016 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 8881) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2. po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

Lp.

Adres

Ilość lokali

Powierzchnia w m2

Stan techniczny

Wiek budynku

3.

Trąbki Aleja Owocowa 1A (Budynek Mieszkalny Wielorodzinny)

11

243,21

b. dobry

2 miesiące

Lokal nr 1

45,06

b. dobry

-"-

Lokal nr 2

27,22

b. dobry

-"-

Lokal nr 2a

15,24

b. dobry

-"-

Lokal nr 3

29,45

b. dobry

-"-

Lokal nr 4

29,45

b. dobry

-"-

Lokal nr 5

19,33

b. dobry

-"-

Lokal nr 6

18,30

b. dobry

-"-

Lokal nr 7

18,22

b. dobry

-"-

Lokal nr 8

13,29

b. dobry

-"-

Lokal nr 9

13,27

b. dobry

-"-

Lokal nr10

14,38

b. dobry

-"-

2) § 3. otrzymuje brzmienie:

Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale Nr 3,4,5,6,7,8,9,10 znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Trąbkach Aleja Owocowa 1A z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie


Dorota Niemiec-Jóźwicka


Uzasadnienie

Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. z 2014 r. , poz. 150 ze zm./ Rada Miejska uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zmiana §2 i §3 załącznika do uchwały Nr XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 8881) wynika z wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Trąbki, a przez to zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »