| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wolanów

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Wolanów pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. 1. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze poszczególnych sołectw Gminy Wolanów wyznacza się sołtysów tych sołectw.

2. Wykaz inkasentów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na obszarze sołectwa, w których pełnią funkcję sołtysa.

§ 3. Inkasentom za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminowe wpłaty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2% zainkasowanych kwot.

§ 4. Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/40/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Pankowska


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/113/2016
Rady Gminy Wolanów
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.odt

WYKAZ INKASENTÓW

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »