| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się bez wezwania raz na miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc którego opłata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się w danym roku bez wezwania za cały rok w terminie do 15 lipca.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, gotówką w kasie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub wyznaczonemu inkasentowi w przypadku właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
18 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Wydra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »