| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 17 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.150 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XIV/90/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011-2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku do uchwały rozdział IV pt. "Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu"
w Tab. 11. PROPOZYCJE STAWEK BAZOWYCH CZYNSZU DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY PUŁTUSK W LATACH 2011-2016 rubryki dotyczące stawek czynszu na rok 2016 otrzymują następujące brzmienie:

Lp.

Wyszczególnienie

Baza

%

2016

Stawki czynszu w zł

1.

Mieszkania z c.o.

100

6,60

2.

Mieszkania z łazienką

95

6,27

3.

Mieszkania z wod-kan. i wc

85

5,61

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Wydra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »