| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania w następujący sposób:

1) do 28 lutego - za I kwartał;

2) do 31 maja - za II kwartał;

3) do 31 sierpnia - za III kwartał;

4) do 30 listopada - za IV kwartał.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechanów Nr 51 8230 0007 3000 5019 2000 0001.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8913).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »