| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Leszno

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach, ustaloną na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250) zwaną dalej "opłatą", uiszcza się z częstotliwością jeden raz na kwartał, w następujących terminach:

a) do 15 marca danego roku, co oznacza, że za miesiąc styczeń i luty opłata zostaje wniesiona z dołu, za miesiąc marzec z góry,

b) do 15 czerwca danego roku, co oznacza, ze za miesiąc kwiecień i maj opłata zostaje wniesiona z dołu, za miesiąc czerwiec z góry,

c) do 15 września danego roku, co oznacza, że za miesiąc lipiec i sierpień opłata zostaje wniesiona z dołu, za miesiąc wrzesień z góry,

d) do 15 grudnia danego roku, co oznacza, że za miesiąc październik i listopad opłata zostaje wniesiona z dołu, za miesiąc grudzień z góry,

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Leszno lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy nadany przez system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Leszno.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Kuczyński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »