| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9.114.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych a także wskazania, że uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5, ust. 3 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w części, tj. załącznika Nr 4 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w części D.1 pkt 3 w zakresie wyrazów "… z wyjątkiem gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowane na te cele", z powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.).

§ 2. Wskazuje, że Uchwała Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w części D.2 pkt 2 załącznika Nr 4 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych została wydana z nieistotnym naruszeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.b ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. 1. Na niniejszą uchwałę w części, o której mowa w § 1 Gminie Czarnia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium,

2. Na niniejszą uchwałę w części, o której mowa w § 2 Gminie Czarnia nie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 6 kwietnia 2016 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. Wymienioną wyżej uchwałą Rada Gminy Czarnia określiła wzory informacji i deklaracji składanych dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Badając wymienioną uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:

W załączniku Nr 4 do badanej uchwały IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w części D.1 Powierzchnia gruntów w pkt 3 przewidziano wykazywanie przez podatników danych o przedmiocie opodatkowania określonym, jako "pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowane na te cele".

Określenie ww. przedmiotu opodatkowania nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa wysokość stawki podatku od nieruchomości od gruntów "pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego" bez wyłączania z nich gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele i w związku z tym o takim przedmiocie opodatkowania powinny być zamieszczane dane w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

W świetle przepisów ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty przeznaczone pod budownictwo letniskowe lub użytkowane na te cele podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i nie zostały zwolnione z tego podatku zarówno przez ustawodawcę jak też przez Radę Gminy Czarnia. Nie określono też dla tych gruntów odrębnej stawki podatku od nieruchomości, a więc brak jest jakichkolwiek podstaw, aby podatnicy nie wykazywali w informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych danych o takich gruntach.

Ponadto w ww. załączniku Nr 4 do badanej uchwały w części D.2 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części w pkt 2 przewidziano wykazywanie przez podatników danych o przedmiocie opodatkowania tj. powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Określenie tego przedmiotu opodatkowania w wymienionym załączniku zostało dokonane z nieistotnym naruszeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa bowiem stawkę podatku od nieruchomości m.in. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych powinien przewidywać zamieszczanie danych o budynkach mieszkalnych lub ich częściach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko o częściach budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, jak to określono w ww. załączniku Nr 4 do badanej uchwały.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby:

- w § 1 uchwały orzekło o nieważności badanej Uchwały w części D.1 pkt 3 załącznika Nr 4 w zakresie wyrazów "… z wyjątkiem gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowane na te cele" - w celu wyeliminowania tego zapisu z obrotu prawnego z powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

- w § 2 uchwały wskazało, że badana Uchwała w części D.2 pkt 2 załącznika Nr 4 została wydana z nieistotnym naruszeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.b ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, skutkiem czego badana uchwała w tej części nadal pozostaje w obrocie prawnym.

W tej sytuacji, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło i wskazało jak w sentencji.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »