| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Mrozy pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa.

§ 2. § 2. Na inkasentów wyznacza się:

1) sołtysów - na terenie poszczególnych sołectw,

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach - na terenie gminy Mrozy.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od kwoty zainkasowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. § 4. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do drugiego dnia włącznie, następującego po terminach płatności tej opłaty.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/306/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 czerwca 2013 roku
z późniejszymi zmianami w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »