| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) - Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry bez wezwania w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z zastrzeżeniem §1 ust. 3.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gostynina.

3. Jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty powstał po terminie określonym w §1 ust. 1 lub nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, opłatę za ten miesiąc należy uiścić w terminie do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 2. Traci moc uchwała Uchwała Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »