| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz 446 j.t.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13b ust.3-5 i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. poz 460 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 2 ust. 2. Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:

§ 2 ust. 2. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.".

§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 2 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:

§ 2 ust. 1. Ograniczenie parkowania w SPP polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.".

§ 4. Paragraf 2 ust. 2. Załącznika Nr. 3 Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:

§ 2 ust. 2. Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowany i opłacony czas postoju samochodu wraz z numerem rejestracyjnym w SPP.".

§ 5. Paragraf 4 ust. 1. lit. a) Załącznika Nr. 3 Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:

§ 4 ust. 1. lit. a) wykupienie lub pobranie jednorazowego biletu parkingowego wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu w automacie parkingowym przy użyciu monet lub karty elektronicznej; czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.".

§ 6. Paragraf 14 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:

§ 14 ust.1. Abonament typu ''M'' może wykupić mieszkaniec SPP na jeden, określony pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, że jest to pojazd osobowy, osobowo-towarowy, osobowo-ciężarowy, osobowo-specjalistyczny, (dotyczy właścicieli (posiadaczy) i osób korzystających z pojazdów samochodowych które formalnie nie są właścicielami określonej grupy pojazdów samochodowych a korzystają z tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy o podobnym charakterze mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.) a także osób korzystających z samochodów służbowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01.08.2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sylwester Kaczmarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/179/16
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

GRANICE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) NA DROGACH PUBLICZNYCH NA OBSZARZE MIASTA SOCHACZEW

infoRgrafika

Lp.

Ulica

Odcinek

1

Wąska

całość

2

Reymonta

od ul. Traugutta do 1 Maja

3

1 Maja

od ul. Warszawskiej do ul. Reymonta

4

S. Kordona - Janickiego

całość

5

Żeromskiego

od ul. Senatorskiej do ul. Pokoju

6

Pokoju

od Al. 600-lecia do ul. Żeromskiego

7

Polna

od Al. 600-lecia do ul. Świerkowej

8

Traugutta

od ul. Wąskiej do ul. Reymonta

9

Działka o nr ewid. 909/9

prostopadła do ul. Żeromskiego przy kotłowni PEC-u


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/179/16
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA CZAS PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość stawki w zł

1.

do pół godziny parkowania

bez uiszczania opłaty

2.

za pierwszą godzinę parkownia

2,00 zł

3.

za drugą rozpoczętą godzinę parkowania

2,20 zł

4.

za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania

2,40 zł

5.

za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

2,00 zł

6.

opłata abonamentowa miesięczna za jeden pojazd typu "O" (abonament ogólnodostępny na okaziciela)

200,00 zł

7.

opłata abononamentowa typu "M" dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy przy ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego:

a) miesięczna za jeden pojazd

b) kwartalna za jeden pojazd

c) roczna za jeden pojazd

20,00 zł

50,00 zł

150,00 zł

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »