| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Gminy Przytyk

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6k ust.1 pkt.1, ust. 2, ust. 2a pkt.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na terenie Gminy Przytyk, na których zamieszkują mieszkańcy, od gospodarstwa domowego i stawki określonej w § 2.

§ 2. 1) Wysokość stawki miesięcznej za gospodarowanie selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi ustala się:

- od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby na kwotę 8,00 zł,

- od gospodarstwa domowego składającego się do 3 osób na kwotę 16,00 zł,

- od gospodarstwa domowego składającego się powyżej 3 osób na kwotę 25,00 zł.

2) Wysokość stawki miesięcznej za gospodarowanie opadami komunalnymi, które nie są selektywnie zbierane ustala się:

- od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby na kwotę 16,00 zł,

- od gospodarstwa domowego składającego się do 3 osób na kwotę 32,00 zł,

- od gospodarstwa domowego składającego się powyżej 3 osób na kwotę 50,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII.149.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy Przytyk


Krzysztof Wlazło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »