| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Jadów

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę 3 011 204,00 złote według załącznika Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę 382 000,00 złotych według załącznika Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 20 760 443,00złote w tym:

- dochody majątkowe 5 000,00 złotych

- dochody bieżące 20 755 443,00 złotych. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 25 139 816,00 złote w tym:

- wydatki majątkowe 7 948 680,00 złotych.

- wydatki bieżące 17 191 136,00 złotych. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 7 948 680,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Deficyt budżetu w kwocie 4 379 373,00 złote zostanie sfinansowany zaciągnięta pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 629 204,00 złote oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 750 169,00 złotych według załącznika Nr 3. Przychody budżetu wynoszą 4 873 677,00 złotych.Rozchody budżetu wynoszą 494 304,00 złote.

§ 3. Uchwala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 6. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/123/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/123/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/123/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »