| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 - "Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 r." - do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 246 200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok wynosi po zmianach 43 862 456,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 34 136 409,84 zł,

b) wydatki majątkowe 9 726 046,16 zł.

§ 2.

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok o 153 626,16 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok - "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2016-2018" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 246 200,00 zł, do kwoty 2 770 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5 012 437,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie, w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 2 770 000,00 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 2 242 437,00 zł.

2. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok - "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 770 000,00 zł,

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 242 437,00 zł.

§ 6.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok - "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r." - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki


Jolanta Bąk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/108/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/108/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »