| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 31/2016 Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.[1])), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.[2])) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 poz.148 z późn. zm.[3])), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2016 r.

Prezydent Miasta


mgr Roman Smogorzewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r.poz. 1045 i poz.1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r.poz. 885, poz.938 i poz. 1646, w Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz w Dz.U. z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Rady Miasta Legionowo Nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »