| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.197.2016 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 3, 5, 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 86 522 196,71 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 69 984 134,58 zł,

b) wydatki majątkowe 16 538 062,13 zł.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie po-rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ak-tów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.197.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.197.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.197.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.197.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »