| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Kadzidło

z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016 postanawia się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie 34 364 992,00 zł. z tego: dochody bieżące w kwocie 34 364 992,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 33 521 028,15zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 215 945,87 zł. wydatki majątkowe w wysokości 2 305 082,28 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 843 963,85 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą: Dochody - 4 617 804,00 zł. Wydatki - 4 617 804,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy


Dariusz Łukaszewski


Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2016
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 5 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »