| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/122/15 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 103 215 498,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 72 117 455,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 31 098 043,00 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.";

2) § 13 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań odstąpienia od zadań przyjętych;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/122/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
uzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »