| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 28 stycznia 2016r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51.015.398,22 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 44.475.398,22zł

2) majątkowe w kwocie 6.540.000,00zł wprowadzone zmiany zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49.557.598,22 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 40.909.074,92zł

2) majątkowe w kwocie 8.648.523,30zł wprowadzone zmiany zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.";

2) § 4 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 294.387,71zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 507.583,00zł z tego:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 83.500,00 zł

2) rezerwę oświatową w wysokości - 424.083,00zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Danuta Trzaskowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/146/2016
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1 u 146 28-01-2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/146/2016
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2 u-146 28-01-2016


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 poz.1045 i 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »