| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawieart. 211-212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]))
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r, poz. 1045 i 1515) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 96.612.162,- zł, w tym:

1) dochody bieżące: 91.242.162,- zł;

2) dochody majątkowe: 5.370.000,- zł".

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W paragrafie 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 95.012.992,- zł".

3. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 82.907.579,- zł,
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 64.126.245,- zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.097.694,- zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 26.028.551,- zł".

4. W paragrafie 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę
12.105.413,- zł".

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W paragrafie 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu
w kwocie 1.599.170,- zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu".

6. W paragrafie 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 400.830,- zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,- zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 2. W paragrafie 5 skreśla się punkt 3.

§ 3. Uchyla się zestawienie Nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/198/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/198/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/198/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3


[1]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1854 i 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »