| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 372/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 146/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 27 skreśla się ust. 2,

2. § 29 otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej;

b) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również na terenach ogólnodostępnych.

3. Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:

a) od 1 kwietnia do 30 kwietnia,

b) od 1 września do 30 września.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w zapisach § 27 i w § 29 ust. 1 załącznika do uchwały spowodowane jest zastrzeżeniami Prokuratury Okręgowej w Warszawie jakie wystosowała do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (nadzór prawny) przy piśmie znak: PO II Pa 19.2016 z dnia 12.04.2016 r. Zakwestionował on zawarcie w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Grodzisk Mazowiecki zapisów dotyczących określenia obowiązków hodowli gołębi oraz wskazania podmiotu (właścicieli nieruchomości) zobowiązanych do przeprowadzenia deratyzacji jako sprzeczne z prawem. Przychylając się do powyższego postanowiono podjąć działania naprawcze w postaci zmian w zapisach regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »