| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.262.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 3 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu w łącznej wysokości za 3 miesiące w terminach:

- za I kwartał danego roku kalendarzowego do 15 marca danego roku,

- za II kwartał danego roku kalendarzowego do 15 czerwca danego roku,

- za III kwartał danego roku kalendarzowego do 15 września danego roku,

- za IV kwartał danego roku kalendarzowego do 15 grudnia danego roku.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Brwinów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Brwinów.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXII.334.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »