| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania za dwa miesiące z góry do dnia 10 każdego drugiego miesiąca tj. do:

1) do dnia 10 lutego- za miesiąc styczeń i luty danego roku;

2) do dnia 10 kwietnia- za miesiąc marzec i kwiecień danego roku;

3) do dnia 10 czerwca- za miesiąc maj i czerwiec danego roku;

4) do dnia 10 sierpnia- za miesiąc lipiec i sierpień danego roku;

5) do dnia 10 października- za miesiąc wrzesień i październik danego roku;

6) do dnia 10 grudnia- za miesiąc listopad i grudzień danego roku

2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sterdyń.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XIX/118/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1379).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawluczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »