| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr DRE-4110-9(13)/2016/170/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 3 sierpnia 2016r.

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2016 r. Nr PCC/164-ZTO-E/170/W/DRE/2016/ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Decyzją z dnia 1 października 1998 r., Nr PCC/164/170/U/1/98/JB z późn. zm., udzielono Przedsiębiorcy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: "Koncesjonariuszem"), koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

Pismem z dnia 6 maja 2016 r., uzupełnionym ostatecznie w dniu 28 lipca 2016 r., Koncesjonariusz zwrócił się z wnioskiem o zmianę przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej określonej w ww. koncesji poprzez wykreślenie sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej na terenie zachodniej części Warszawy (Ursus), zasilanej z obcego źródła ciepła (wchodzącego w skład masy upadłości "Energetyki Ursus" Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, określonym jako Elektrociepłownia zlokalizowana przy ul. Posag 7 Panien nr 27 i 27A w Warszawie), w związku z podłączeniem tej sieci do "miejskiej sieci ciepłowniczej" w Warszawie oraz wypowiedzeniem umowy sprzedaży ciepła zawartej z Syndykiem masy upadłości "Energetyki Ursus" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2016 r., a także w związku z zawarciem przez Koncesjonariusza umów sprzedaży ciepła z odbiorcami, do których ciepło dotychczas było dostarczane z ww. źródła ciepła. Ponadto Koncesjonariusz wyraził zgodę na zmianę w niniejszej decyzji, nazwy Przedsiębiorstwa: "ZUSOK", aktualną nazwą: "Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.".

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Po analizie nadesłanej przez Koncesjonariusza dokumentacji postanowiono przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzję z dnia 1 października 1998 r., Nr PCC/164/170/U/1/98/JB z późn. zm., w zakresie zgodnym z wnioskiem Koncesjonariusza.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Elżbieta Bytniewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »