| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek:

1) Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy;

3) Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek;

4) Dopuszcza się wnoszenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kilka okresów rozliczeniowych, nie więcej niż do końca danego roku kalendarzowego

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Danuta Jadwiga Chojnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »