| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek:

1) Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy;

3) Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek;

4) Dopuszcza się wnoszenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kilka okresów rozliczeniowych, nie więcej niż do końca danego roku kalendarzowego

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Danuta Jadwiga Chojnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »