| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/74/2016 Rady Gminy Karniewo

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17.793.719,00 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 17.714.719,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie79 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17.721.954,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 16.559.798,94 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.162.155,06zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 71.765,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki i kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »