| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej

z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy w Jabłonie Lackiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w drodze inkasa.

2. Inkasentami poboru opłaty określonej w ust. 1 na terenie Gminy Jabłonna Lacka są sołtysi sołectw zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Terminem płatności dla inkasentów jest następujący dzień roboczy po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami Uchwały XVII/102/2016 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23.06.2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłata powinna nastąpić na rachunek gminy.

§ 2. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso bieżących i zaległych należności z tytułu wymienionych w § 1 ust. 1, pobranych od właścicieli nieruchomości.

2. Podstawa ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowią kwoty zainkasowane przez inkasentów.

3. Ustala się prowizję za inkaso w wysokości 8 % od kwot zainkasowanych i wpłaconych terminowo. Płatne w terminie 30 dni od dnia rozliczenia się sołtysa z dokonanych wpłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna Lacka.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13.03.2015 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. 2015.2896) oraz Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28.10.2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. 2015.10174).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Strzała


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/107/2016
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Lista sołtysów (inkasentów) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Szymańska

projektant wnętrz, INNE MEBLE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »