reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/166/16 Rady Miasta Zielonka

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2016 rok zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/139/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XIX/141/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XX/157/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016 r. Zarządzeniem Nr 27/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2016 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie
61 487 397,56 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 60 204 397,56 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie - 1 283 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 64 338 523,56 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 55 553 821,56 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie - 8 784 702,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

.§ 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 2 851 126 zł, sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 1 754 928 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
1 096 198 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 154 928 zł, w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 5 000 000 zł,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 754 928 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 400 000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 303 802 zł z tytułu:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 158 802 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 158 802 zł.

b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 145 000 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 145 000 zł.

c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 754 928 zł.".

§ 5

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. pn.:" Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15
z dnia 21 grudnia 2015 r. pn: "Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

.§ 8 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,

2) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt. 5 niniejszej uchwały,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.".

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka


Andrzej Marek Grodzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama