reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/183/2016 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 4 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:+ 492.000,00 w tym: Dz. 600 - Transport i łączność+ 342.000,00 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne+ 342.000,00

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625+ 342.000,00 Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa+150.000,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 150.000,00 § 0770. - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości+ 150.000,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:+ 492.000,00 w tym: Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo+ 27.060,00 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi +27.060,00 § 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych +27.060,00 Dz. 720 - Informatyka+ 59.940,00 Rozdz. 72095 - Pozostała działalność+ 59.940,00 § 4300. - Zakup usług pozostałych+ 59.940,00 Dz. 750-Administracja publiczna+6.000,00 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność + 6.000,00 § 4300. - Zakup usług pozostałych + 6.000,00 Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa+ 269.000,00 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne+ 269.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 119.000,00

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 150.000,00 Dz. 801 - Oświata i wychowanie+ 130.000,00 Rozdz. 80104 - Przedszkola+ 130.000,00 § 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 130.000,00

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi31.379.655,03 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie30.495.355,03 zł

2) dochody majątkowe w kwocie884.300,00 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi29.572.316,37 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie27.436.940,65 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie2.135.375,72 zł

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2016 roku". W zadaniu ,,Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym" wprowadzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mrozach nr XV/174/2016 z dnia 29.02.2016 r. dokonuje się zmiany nazwy samochodu z ,,ciężkiego" na ,,średniego". /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka


Załącznik do Uchwały Nr XVI/183/2016
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 - Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama