reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późń. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016, zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 117.062.259,31 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 110.198.759,31 zł,

2) majątkowe w kwocie 6.863.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 116.031.744,04 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 103.857.577,60 zł,

2) majątkowe w kwocie 12.174.166,44 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.";

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1.030.515,27 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i wykupu papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.230.627,67 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 4.230.627,67 zł;

2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.";

3) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) zmienia się zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki


Wojciech Gut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/181/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/181/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/181/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/181/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/181/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama