| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/132/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz.446 ) oraz art. 61 ust .2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ), Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w drodze inkasa.

2. Inkasentami poboru opłaty określonej w ust. 1 na terenie Gminy Sokołów Podlaski są sołtysi sołectw zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy, na dzień następujący po ostatnim dniu, w którym powinna nastąpić wpłata należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1) Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso bieżących należności z tytułu wymienionych w § 1 ust. 1, pobranych od właścicieli nieruchomości.

2) Podstawę ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowią kwoty zainkasowane przez inkasentów.

3) Ustala się prowizję w wysokości 10% od kwoty stanowiących podstawę ich ustalenia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/29 2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XIII /62 /2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V / 29 /2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 27 kwietnia 2015 rocznik 2015 poz.4006 oraz Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 grudnia 2015 rocznik 2015 poz. 11063 )

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokołów Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/132/2016
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 29 lipca 2016 r.

Lista sołtysów ( inkasentów ) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski.

1) Biernacki Włodzimierz - Bachorza

2) Misiuta - Żurowicz Bogusława - Bartosz

3) Gregorczyk Krystyna - Brzozów

4) Strus Alina - Brzozów - Kolonia

5) Skorupka Aldona - Budy Kupientyńskie

6) Rozbicki Robert - Chmielew

7) Tokarska Mariola - Czerwonka

8) Popławski Wiesław - Dąbrowa

9) Osińska Justyna - Dolne Pole

10) Żaboklicki Piotr - Grochów

11) Turek Krzysztof - Dziegietnia

12) Wojewódzka Katarzyna - Emilianów

13) Lewocik Zbigniew - Justynów

14) Borzym Edward - Karlusin

15) Markowski Marcin - Karolew

16) Paczuska Krystyna - Kosierady Wielkie

17) Kotowska Hanna - Kostki

18) Kożuchowski Jan - Krasnodęby Kasmy

19) Osińska Jadwiga - Krasnodęby -Rafały

20) Krasnodębski Wojciech - Krasnodęby-Sypytki

21) Skup Janina - Krasów

22) Olucha Dariusz - Łubianki i Podkupientyn

23) Hardej Krzysztof - Nowa Wieś

24) Bieliński Maciej - Podrogów

25) Skibniewska Janina - Pogorzel

26) Olędzki Mirosław - Przeździatka - Kolonia

27) Zalewski Andrzej - Przywózki

28) Orzeł Tadeusz - Skibniew

29) Rytel Andrzej - Skibniew-Kurcze

30) Młynik Jadwiga - Walerów

31) Odowska Alicja - Węże

32) Wycech Agata - Wólka Miedzyńska

33) Czub Grzegorz - Wyrąb

34) Gromek Beata - Ząbków

35) Nowak Krystyna - Ząbków-Kolonia

36) Molski Jacek Żanecin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »