| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Klwów

z dnia 5 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2016 poz. 250) Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:

- w Załączniku Nr 1 i 2 w/w uchwały w części C pkt. 3 zmienia się zapis na "Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/2016
Rady Gminy Klwów
z dnia 5 września 2016 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANI ODPADAMI KOMUNALNYMI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/2016
Rady Gminy Klwów
z dnia 5 września 2016 r.
Zalacznik2.doc

Układ informacji i powiązań między nimi w DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Sieczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »