| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 208/15 Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 31 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta


Adam Kot


Załącznik do zarządzenia Nr 208/15
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 208/15
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

750

Administracja publiczna

przed zmianą

8 232 141,21

7 395 164,29

6 963 447,30

5 625 677,00

1 337 770,30

0,00

279 385,00

152 331,99

0,00

0,00

836 976,92

836 976,92

761 489,92

0,00

zmniejszenie

-55 198,28

-55 198,28

-55 000,00

-55 000,00

0,00

0,00

0,00

-198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

55 198,28

55 198,28

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 232 141,21

7 395 164,29

6 963 447,30

5 625 677,00

1 337 770,30

0,00

279 385,00

152 331,99

0,00

0,00

836 976,92

836 976,92

761 489,92

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

6 644 207,80

6 578 807,80

6 568 422,80

5 502 385,00

1 066 037,80

0,00

10 385,00

0,00

0,00

0,00

65 400,00

65 400,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-55 000,00

-55 000,00

-55 000,00

-55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6 644 207,80

6 578 807,80

6 568 422,80

5 502 385,00

1 066 037,80

0,00

10 385,00

0,00

0,00

0,00

65 400,00

65 400,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

przed zmianą

998 752,11

227 175,19

74 843,20

0,00

74 843,20

0,00

0,00

152 331,99

0,00

0,00

771 576,92

771 576,92

761 489,92

0,00

zmniejszenie

-198,28

-198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

198,28

198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

998 752,11

227 175,19

74 843,20

0,00

74 843,20

0,00

0,00

152 331,99

0,00

0,00

771 576,92

771 576,92

761 489,92

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

55 874 382,37

52 265 726,88

42 003 377,05

25 031 379,84

16 971 997,21

4 734 326,68

4 580 881,00

272 142,15

0,00

675 000,00

3 608 655,49

3 608 655,49

771 732,39

0,00

zmniejszenie

-55 198,28

-55 198,28

-55 000,00

-55 000,00

0,00

0,00

0,00

-198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

55 198,28

55 198,28

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

198,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

55 874 382,37

52 265 726,88

42 003 377,05

25 031 379,84

16 971 997,21

4 734 326,68

4 580 881,00

272 142,15

0,00

675 000,00

3 608 655,49

3 608 655,49

771 732,39

0,00

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »