reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 70/127/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 70/127/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 62.705.066,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.747.129,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 19.957.937,00 zł

2) Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 60.205.066,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.895.927,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 24.309.139,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr 67/120/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 marca 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 24.309.139,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 13.390.499,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego Nr XIII/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w zakresie działu 852, rozdz. 85201 i rozdz.85204, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 5.397.025,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 70/127/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku w zakresie działów 801, rozdz. 80130 i rozdz. 80150 i dz. 854, rozdz. 85420, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości 10.164.060 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - 7.277.008,00 zł

- dotacje celowe - 2.887.052,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zygmunt Wielogórski


Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.


Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.


Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.


Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.


Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Foreign Personnel Service

Agencja rekrutacji i zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama