reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.242.2016 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 18 maja 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 3, 5, 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 88 808 975,12zł, z tego:

a) dochody bieżące 85 325 775,12 zł,

b) dochody majątkowe 3 483 200,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 92 037 955,12 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 74 923 517,12 zł,

b) wydatki majątkowe 17 114 438,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Zmienia się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr3.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3 228 980,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

a) zaciągniętej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 8 w m. Kostowiec." w kwocie 2 161 000,00 zł,

b) wolnych środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku w kwocie 1 067 980,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 11 586 551,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej w Kostowcu w kwocie 2 161 000,00 zł,

b) wolnych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 067 980,00 zł,

c) zaciągniętego kredytu w kwocie z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu. 8 357 571,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 8 357 571,00 zł z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 986 085,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 371 486,00 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.242.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.242.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.242.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.242.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX.242.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX.242.2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama