reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Warce

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/88/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie 62 597 799,16 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 59 126 713,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 471 086,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 12 117 422,16 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 66 703 480,16 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 58 069 548,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 633 932,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 12 117 422,16 zł, a z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 5 465 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.".

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 105 681,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 955 681 zł;

b) tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 150 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 560 742,80 zł pochodzącymi z:

a) tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 955 681 zł;

b) tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3 318 400 zł;

c) tytułu wolnych środków 286 661,80 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 455 061,80 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 355 061,80 zł;

b) wykupu obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu:

a) pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 955 681 zł;

b) kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 150 000 zł;

c) kredytów na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 168 400 zł.

§ 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w "Wykazie zmian Nr 1 - Dochody" do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w "Wykazie zmian Nr 2
- Wydatki" do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 - "Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok" przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Aldona Rzeźnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/132/16
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/132/16
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/132/16
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama