Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe