Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 124/285/08 Zarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 19 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2009

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe