Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/255/09 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 21 stycznia 2009r.

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe