Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/171/08 Rady Gminy Rudniki

z dnia 23 grudnia 2008r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe