Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/253/08 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 18 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/411/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe