Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Gogolina

z dnia 2 stycznia 2009r.

w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na składowisku w Gogolinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe