Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 lutego 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe